Disclaimer

Op AllJeans.nl publiceren we over jeans. We streven naar een zo correct mogelijke weergave van alle gegevens en informatie. Voor eventuele onjuistheden in de weergave van deze informatie aanvaardt AllJeans.nl geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de website AllJeans.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Waar van toepassing verwijst AllJeans.nl ook door naar externe websites. AllJeans.nl heeft geen enkele invloed op de inhoud van deze externe websites en kan daardoor ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de inhoud van deze externe websites.